Tema 8 - Mobilitet og Tekniske anlæg

 • Vi arbejder for bedre forhold for alle slags trafikanter. For hurtigt og komfortabelt at komme fra sted til sted bruger de fleste af os flere forsk...

  Læs mere
 • At bevæge sig rundt på cykel er oplagt, da det giver sundhed og trivsel, begrænser støj, luftforurening og udslip af CO2. Derfor vil vi arbejde for...

  Læs mere
 • Et velfungerende vejnet er en væsentlig forudsætning for erhvervslivets og borgernes mobilitet. For megen trafik på vejene medfører derimod trængse...

  Læs mere
 • Det er en balance at udlægge det rette antal parkeringspladser. For mange pladser optager unødvendig meget areal, som i stedet kunne bruges til god...

  Læs mere
 • Den kollektive transport er med til at sikre en god mobilitet for alle borgere i kommunen. I dag har kun halvdelen af Hvidovres husstande adgang ti...

  Læs mere
 • Vand fra tage, veje og andre befæstede arealer, der udgør en stor del af Hvidovres samlede areal, afledes til vores kloaksystem. Vi arbejder for, a...

  Læs mere
 • Den nationale affaldsplan kræver, at mængden af deponeret affald senest i 2035 skal være reduceret til højst 10% af den samlede mængde af producere...

  Læs mere
 • På sigt skal Danmarks energiforsyning gøres fossilfri og strømproduktion fra vindmøller forventes fortsat at spille en væsentlig rolle. Når vi plan...

  Læs mere
 • Det er en national målsætning at realisere det mobile og trådløse samfund inden for telefoni og datatrafik. Vi vil give mulighed for, at den nødven...

  Læs mere