8.1 Grøn, sikker og god mobilitet

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Mobilitet er vigtigt for os alle. Som borgere i et moderne bysamfund er vi nødt til at bevæge os rundt i byen, både i Hvidovre og til andre dele af hovedstadsområdet, for at aflevere børn på institution eller til fritidsaktiviteter, komme på arbejde eller uddannelse, handle ind eller besøge venner og familie. Og for erhvervslivet handler god mobilitet om effektivt at kunne levere varer og ydelser.

Vi arbejder for bedre forhold for alle slags trafikanter. For hurtigt og komfortabelt at komme fra sted til sted bruger de fleste af os flere forskellige transportformer hver dag. Derfor er det vigtigt, at der generelt er god fremkommelighed, så det er attraktivt at være både gående og cyklist, bruge den kollektive trafik og benytte bilen.

Samtidig er det vigtigt, at Hvidovre også er sikker at bevæge sig rundt i, især i den enkelte borgers lokalområde og på ture til daglige gøremål. En særlig opmærksomhed gælder her de såkaldte “bløde trafikanter”, dels fordi de er mere udsatte i trafikken og dels fordi der blandt dem findes et stort antal af vores børn og unge, på deres vej til skole eller fritidsaktiviteter. Det gør trafiksikkerhed til en førsteprioritet for Hvidovre Kommune.

Frem for alt har vi en målsætning om at gøre det nemt for borgerne at vælge de mere bæredygtige og sunde transportløsninger. Transportsektoren er en af de store forbrugere af fossile brændsler og dermed en væsentlig bidragsyder til global opvarmning. Samtidig er fysisk aktiv transport i form af gang og cykling et nemt og smart valg på de korte ture og den forbedrer vores sundhed og trivsel gennem daglig motion. Der er meget der taler for at arbejde for attraktive alternativer til privatbilismen

Vi har fokus på planlægning af trafikforholdene i kommunen og vores adfærd omkring transport, da der er potentiale til at forbedre både mobiliteten og miljøet i Hvidovre.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Vi arbejder for bedre mobilitet for alle trafikanter, så det for borgerne er muligt at sammensætte forskellige transportløsninger, så de bedst muligt understøtter deres hverdagsliv.
  • Vi prioriterer trafiksikkerhed højt i Hvidovre Kommune og med fokus på de cyklende og gående, vores børn og unge.
  • Vi arbejder for at gøre det nemt og attraktivt at vælge transportformer som er mere miljørigtige og sunde for borgerne, herunder cykler, delebiler og kollektiv transport.
  • Transporten i Hvidovre Kommune skal i 2050 være omstillet til vedvarende energi.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre er centralt beliggende i hovedstadsområdet med let adgang til såvel det centrale København, de øvrige forstadskommuner, lufthavnen og markederne på Sjælland og i Skåne. Til gengæld er kommunen gennemskåret af infrastrukturer som motorveje og jernbaner.

Motorvejsnettet omkring Hvidovre, hovedfærdselsårerne, der løber igennem kommunen og netværket af veje internt i kommunen gør det nemt og bekvemt at bruge bilen. Men den øgede pendling til og i hovedstadsområdet udfordrer især det eksisterende vejnet. Den resulterende trængsel på vejene giver frustrationer for den enkelte og et unødvendigt spild af tid og ressourcer for hele samfundet. Hvordan vi sammensætter vores daglige transport, er derfor afgørende for, hvor meget tid vi bruger i trafikken, og hvor meget vi bidrager til dens negative konsekvenser.

Vores transportvaner har også indflydelse på andre forhold. Brugen af køretøjer baseret på fossile brændstoffer har negative konsekvenser for miljø og klima i form af luftforurening med partikler og øget udledning af CO2. Fysisk aktiv transport i form af gang og cykling er derimod, udover at være et nemt og smart valg på de korte ture i nærområdet, med til at forbedre både miljøet og vores sundhed og trivsel gennem daglig motion.

Det giver derfor god mening at flytte flest muligt af vores ture gennem byen fra den private fossildrevne bil til de mere bæredygtige alternativer i form af gang, cykling og kollektiv transport.