Tema 4 - Kulturarv

 • Vi vil arbejde for, at kulturarven indgår som et strategisk element i planlægningen, og bruges fremadrettet som en ressource, der medvirker positiv...

  Læs mere
 • I Hvidovre vil vi varetage kulturhistorien for at sikre arkitektonisk, historisk og miljømæssig kvalitet og autenticitet for eftertiden.

  Læs mere
 • Der skal vises hensyn over for områdets oplevelses- og fortælleværdi. Derfor vil vi ved planlægning sikre, at de kulturhistoriske værdier i de udpe...

  Læs mere
 • De bevaringsværdige bygninger er både en vigtig del af vores materielle kulturarv og en ressource for borgernes identitetsdannelse. Derfor arbejder...

  Læs mere