2.1 Sundhed for alle

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre er børnenes og familiernes by. Vi arbejder for at Hvidovre skal være et godt sted at bo for alle nuværende og kommende borgere i alle aldre, også når det handler om muligheden for at leve sundt og opleve høj livskvalitet og livsglæde. Derfor skal kommunens servicetilbud være inspirerende og multifunktionelle så de kan udnyttes af mange slags brugere i alle aldre. 
Vi vil hjælpe og støtte de særligt sårbare borgere til en sundere livsstil. Borgere, der er sygemeldte, kronisk syge eller befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, befinder sig i en situation, hvor der kan være behov for hjælp og støtte til at mestre hverdagen. Derfor skal vores sundhedstilbud tilpasses alle borgere og udvikles med et blik for tilgængelighed, indhold og fastholdelse.  

Det sunde valg skal være det lette valg i hverdagen. Vi vil arbejde på at skabe gode fysiske rammer tæt på den enkelte. Det gælder f.eks. let adgang til naturen og til idræts- og fritidsfaciliteter, i indretning af institutioner, samt i skabelse af attraktive byrum, der fremmer et aktivt byliv og gode oplevelser og fællesskaber. Kommunens friluftsområder skal generelt være alsidige og tilgodese så mange aktiviteter og brugere som muligt.   

Vi ønsker, at den nære sundhed kommer til udtryk gennem et velfungerende samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommune. For eksempel, et sammenhængende forløb, når du skal komme dig efter sygdom. Den nære sundhed foregår i lokalmiljøet, i relationerne tæt på hverdagslivet. Det kan f.eks. være, når I som småbørnsfamilie får besøg af sundhedsplejersken, eller du som ældre får besøg af en forebyggende medarbejder til en Seniorsamtale.  
Den mentale sundhed er også vigtig i de kommunale tilbud. Både til familier, voksne og ældre i Hvidovre. Vi vil forebygge ensomheden ved at understøtte fællesskaber gennem foreninger, patientorganisationer og flere mødesteder i byens rum.

Kommunalbestyrelsens målsætninger 

  • Med udgangspunkt i Ejendomsstrategien skal kommunens servicetilbud gøres multifunktionelle og tilgængelige så de kan udnyttes af flere brugere. 
  • I kommunens planlægning, skal der sikres fysiske rammer i byens rum, som kan være med til at fremme sundhed og forebygge ensomhed. 
  • Der skal sikres et godt samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommune. 
  • Patientorganisationer, foreningsliv og byens mødesteder skal bidrage til den mentale sundhed i Hvidovre Kommune.

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

2.1.1 

Ved planlægning af nye større byudviklingsprojekter, skal der sikres fælles bynære friarealer. 

2.1.2

Ved planlægning af nye boligområder skal der, så vidt muligt, sikres adgang til natur eller fritidsaktiviteter.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Vi vil medvirke til at skabe sunde rammer i det daglige; for de mindste børn i dagtilbud ved at understøtte børnenes naturlige behov for og lyst til bevægelse gennem øget pædagogisk fokus, indretning af de fysiske rammer inde og ude samt gennem forældreinddragelse og tværfagligt samarbejde om bevægelse og fysisk aktivitet. I skolerne vil vi medvirke til sunde rammer gennem etablering af røgfri skoletid og 45 minutters bevægelse dagligt for skolebørn i skoletiden. Det indgår som en fælles indsats kaldet “sundt skoleliv” som er et gennemgående tema i år 2020-2022.

I den fysiske planlægning er der sikret fælles offentlige byrum med mulighed for fysisk aktivitet både ved Hvidovrevejens Butikstorv og boligbebyggelsen på hjørnet af Kløverprisvej og Hvidovrevej.

I Hvidovre prioriterer vi de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv. Gennem tidlig opsporing og sundhedsfremmende indsatser har vi fokus på, hvem der har brug for en ekstra indsats.

Som ældre er daglig bevægelse nødvendig for at bibeholde evnerne til at klare sig i hverdagen. Flere foreninger i Hvidovre Kommune har motionshold for ældre, der vil holde sig i gang. For mange er fællesskabet, og det at gøre noget aktivt sammen med andre, en stor del af glæden. 

Ikke alle har samme sundhedstilstand. Vi kan alle opleve store udfordringer og blive slået ud af kurs, når der sker noget uventet i livet. For nogle gælder dette i afgrænsede perioder, mens det for andre kan betyde varige ændringer i, hvordan dagligdagen fungerer.

Hvidovre Kommune vil fortsat prioritere de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv.  Gennem tidlig opsporing og sundhedsfremmende indsatser skal vi have fokus på, hvem der har brug for en ekstra indsats.

På forebyggelsesområdet har Hvidovre Kommune etableret et godt samarbejde om systematisk henvisning fra Hvidovre Hospital og praktiserende læger til vores kommunale rygestopkurser.

Hvidovre Kommune har, som en del af et partnerskabsprojekt med Socialstyrelsen, gennemført et lokalt udviklingsarbejde. Det lokale udviklingsarbejde Lige Muligheder har til formål at sikre en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune. Udover at være navnet på det lokale udviklingsarbejde i regi af partnerskabet, er Lige Muligheder navnet på den faglige strategi for børn og unge i udsatte positioner.  

 

Hvidovre Kommune har vedtaget en bevægelsesstrategi for 0-6 årsområdet. Der er en ambition at medvirke til at skabe sunde rammer i det daglige; for de mindste børn i dagtilbud ved at understøtte børnenes naturlige behov for og lyst til bevægelse gennem øget pædagogisk fokus, indretning af de fysiske rammer inde og ude samt gennem forældreinddragelse og tværfagligt samarbejde om bevægelse og fysisk aktivitet. 

Du kan læse bevægelsesstrategien samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)

Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022 er den overordnede ramme, der angiver retningen for, hvordan vi ønsker at fremme borgernes sundhed. Der arbejdes efter følgende tre centrale temaer: Sunde rammer, lighed for sundhed og den nære sundhed.

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken gælder for alle borgere i kommunen, og den har særligt fokus på de fællesskaber, der kan understøtte, at vi får os bevæget mere, spiser sundere og har det godt mentalt. Som kommune har vi desuden et særligt ansvar for børnene, de ældre og de borgere, der har særlige behov.

Strategien for Hvidovre Kommunes Ejendomme har til formål at sikre, at Hvidovre Kommunes bygninger er et fælles gode og et fælles ansvar, og kan på den måde være med til at understøtte Sundheds- og forebyggelsespolitikken. 

Du kan læse sundheds- og forebyggelsespolitikken samt kommunens øvrige politikker og strategier via følgende link: 
Politikker, strategier, planer og kvalitetsstandarder (nyt vindue)