7.2 Holmene

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Med etablering af Holmene vil vi skabe Nordeuropas største og mest innovative erhvervsområde med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger - og samtidig genskabe den holmestruktur, der for 100 år siden gjorde området til en indbydende naturoplevelse.

Der vil blive skabt nyt liv. Både for erhvervslivet, for dyre- og plantelivet og for udelivet. Opbygningen af erhvervsområdet i holme giver mulighed for at skabe en aktiv kystlinje med løberuter og supercykelstier, vandsportsaktiviteter og marine spots, som kan tiltrække familier og skoleklasser, der kan blive inddraget og opnå forståelse for naturen.

Holmene skal være en stærk, grøn vækstmotor for hele landet, så Danmarks internationale konkurrenceevne styrkes, og så der investeres og sikres højt kvalificeret arbejdskraft.

Endelig skal Holmene være en del af stormflodssikringen fra syd, der skal beskytte hovedstadsområdet mod stormflod.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Vores mål er, at der medio 2022 vedtages en projekteringslov for etablering af Holmene.
 • Holmene skal kunne udvikles til Nordeuropas største og mest innovative erhvervsområde med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger. 
 • Holmene skal give plads til natur, rekreative aktiviteter og forbinde Amager Fælled og Kalveboderne mod nord med Strandparken i Køge Bugt mod syd. 
 • Holmene skal indrettes, så de udgør en del af stormflodssikringen af Hvidovre og nabokommunerne mod oversvømmelser fra Køge Bugt.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Hovedstadsområdet har en høj koncentration af udenlandske investeringer, privat forskning og udvikling og videnstunge virksomheder. Skal denne høje koncentration fastholdes i den internationale konkurrence, er det afgørende at fastholde og udbygge hovedstadens position med gode rammebetingelser for erhverv og innovation.

Den generelle befolkningsvækst til hovedstaden betyder, at flere og flere kommuner omdanner erhvervsområder til boligområder, og der bliver derfor mindre plads til erhvervslivet.

Der er således brug for nye, innovative erhvervsområder i hovedstadsområdet. Holmene, vil blive et attraktivt sted at placere sig for både lokale virksomheder, nationale og internationale virksomheder. Det kommende erhvervsområde vil ligge i forlængelse af det nuværende attraktive erhvervsområde, Avedøre Holme.

Det samlede areal på Holmene bliver på 3,1 mio. m2, hvoraf 0,7 mio. m2 bliver dedikeret til rekreative aktiviteter og naturarealer.

Holmene består af forskellige størrelser øer, som alle er forbundet og alligevel helt forskellige, f.eks. Green Tech Island, Food Island, Bio Tech Island og Life Tech Island. Afgrænset - så de enkelte holme har hver sin identitet. Det giver mulighed for, at virksomhederne kan etablere sig i klynger, så de kan udnytte de cirkulære synergier, videndele og brande sig sammen. Forbundet - så borgerne kan udnytte de grønne, rekreative områder, der skal omkranse holmene og som sikrer, at naturbæltet omkring Holmene forbinder Amager Fælled og Kalveboderne mod øst med Strandparken i Køge Bugt mod vest.

Holmenes unikke placering tæt på både hovedstaden, Københavns Lufthavn og det europæiske motorvejsnet opfylder vigtige parametre for de fleste virksomheder, men det øger også muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nærheden til uddannelsesinstitutioner vægtes højt hos erhvervslivet.

Holmene vil skabe vækst for Danmark. Det betyder 12.000 nye arbejdspladser med en afledt beskæftigelsesforøgelse på op til 40.000 personer og en samlet forventet BNP-effekt på op til 60 mia. kr. 

Udviklingen i verden viser, at der i de kommende årtier vil opstå en række nye samfundstrends, der også vil påvirke erhvervsudviklingen. Det er derfor afgørende, at Holmenes erhvervsstrategi ikke lægger sig fast på specifikke brancher, men at den understøtter de trends, der er særligt relevante for området. Dette inkluderer bl.a. Life Science, IT/tech-miljøet og gamingindustrien, Cleantech og Sustainable Urban Development, Supply Chain, e-commerce samt produktionsvirksomheder. 

 • Tæt placering til international lufthavn (13 km) og godt motorvejsnet. 
 • Stort rekrutteringsgrundlag, 650.000 personer bor indenfor en afstand af 10 km. 
 • Nærhed til vidensinstitutioner. Alle er repræsenteret inden for en afstand af 23 km. 
 • Mulighed for at tænke bæredygtigt, indgå i klynge- og symbiosedannelser samt anvende ny teknologi. 
 • Naturarealer som skaber livskvalitet for ansatte på Holmene, lokale foreninger og øvrige borgere igennem rekreative aktiviteter, færdiggørelsen af Køge Bugt Strandpark og naturoplevelser. 
 • Bidrage til løsning af fremtidens klimaudfordringer, såsom stormflodssikring fra syd. 
 • Håndtering af overskudsjord. 

Udgiften til at anlægge de ni øer bliver dækket af de penge, der kommer ind for at tage imod den overskudsjord, der skal bruges til Holmene. Kombineret med indtægten fra grundsalg er der et overskud, som blandt andet vil blive brugt til at styrke infrastrukturen i området.