Tema 5 - Natur

 • Den overordnede, grønne struktur ligger som en hestesko omkring byområdet og udgør en værdifuld kontrast hertil. En sammenhængende grøn struktur gi...

  Læs mere
 • Landskabs- og naturværdierne skal bevares og biodiversiteten forbedres til gavn for dyre- og plantelivet og for de rekreative oplevelser i de grønn...

  Læs mere
 • For at bevare de værdifulde kulturmiljøer og landskaber skal der generelt ikke plantes ny skov i kommunen. Der kan plantes skov på et område øst fo...

  Læs mere
 • Friluftsområderne bruges i dagligdagen til motion og udflugter i det grønne. Områderne tilgodeser det almene friluftsliv og er knyttet til byens gr...

  Læs mere
 • Vores friluftsanlæg i de grønne områder understøtter et aktivt fritidsliv for både organiserede aktiviteter som sport og uorganiserede aktiviteter...

  Læs mere
 • Vandløb, søer og kystvande giver liv til dyre- og plantelivet og attraktive elementer i naturområderne og bymiljøet.

  Læs mere