3.3. Hvidovre Havn

Målsætninger

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Havn huser i dag et aktivt foreningsliv og udgør også et væsentligt rekreativt område, til glæde for det almene friluftsliv i byen. Vi vil udfolde det store udviklingspotentiale, som havnen rummer, til at kunne omfatte yderligere aktiviteter og være et attraktivt, rekreativt center for mange brugere året rundt. 

Vi vil inddrage borgere og foreninger om udviklingen af Hvidovre Havn og arbejde for, at havnen er med til at skabe nye, sjove og uventede erfaringer.

Kommunalbestyrelsens målsætning:

  • Friluftsanlæggene skal så vidt muligt være offentligt tilgængelige og tilbyde oplevelsesmuligheder for både det organiserede og det almene friluftsliv.
  • Udviklingen af Hvidovre Havn skal understøttes i samarbejde med borgere og brugere af havnen.

Kort med Hvidovre Havn

Retningslinjer

Luk alle
Åbn alle

3.3.1

Ny planlægning for Hvidovre Havn skal give mulighed for et maritimt center til formidling af natur og miljø ved vandet.

Redegørelse

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Havn er skabt til det organiserede friluftsliv, men med sin åbenhed er den også til glæde for det almene friluftsliv. Hvidovre Havn skal fortsat udvikles og forsøges anvendt til flere former for friluftsaktiviteter. Kommuneplanen giver mulighed for at etablere fremtidige rekreative støttepunkter til fremme af det almene friluftsliv både på land og langs kysterne. Områder, der byder på landskabs-, natur- og kulturoplevelser, er steder, hvor støttepunkter kan blive attraktive og gavne friluftslivet. 

I efteråret 2020 blev der igangsat en proces med inddragelse af borgere og foreninger om udviklingen af Hvidovre Havn.