Dekoration Dekoration

Tema 1 - Byens udvikling

 • Hvidovre er en fuldt integreret del af hovedstadens storbyområde, både geografisk, funktionelt og i vores selvforståelse. Når vi planlægger for Hvi...

  Læs mere
 • Hvidovre er næsten fuldt udbygget, men ikke færdigt udviklet. Med udpegningen af ti byudviklingsområder skaber vi rammerne for et mere varieret bol...

  Læs mere
 • Der er stor interesse for at flytte til Hvidovre, og det betyder, at vi skal benytte muligheden for at forbedre byen, hver gang der bygges nyt. Vor...

  Læs mere
 • De offentlige bygninger skal udvikles og tilpasses nye behov i takt med boligudbygningen og et stigende indbyggertal, og samtidig skal vi koordiner...

  Læs mere
 • Blandede byområder med forskellige byfunktioner, skal skabe et levende og mere mangfoldigt byliv, som kan tiltrække nye erhverv og beboere.

  Læs mere
 • Gennem fortætning og byomdannelse i centerområderne vil vi styrke butiksliv, byliv og bæredygtig transport. Bylivet skal være med til at fremme tri...

  Læs mere
 • Vi arbejder for at fastholde et varieret detailhandelsudbud ved at holde butikker samlet for at fremme synergieffekt mellem butikker og med det øvr...

  Læs mere
 • Hvidovrevej er på strækningen fra Hvidovre Station til Frihedens Station byens ”hovedgade”. For at skabe bedre forudsætninger for byliv skal byfunk...

  Læs mere
 • Særligt kontorvirksomheder med mange ansatte skal placeres i nærheden af en station, så flere kan benytte den kollektive trafik til og fra arbejde....

  Læs mere
 • Landområderne i Hvidovre er en meget begrænset ressource, der som hovedregel skal friholdes for byggeri og anlæg med bymæssigt formål.

  Læs mere
 • Planlægning af bebyggelse i kystnærhedszonen og den kystnære byzone skal ske under hensyn til kystlandskabet.

  Læs mere