Skovrejsning

For at bevare de værdifulde kulturmiljøer og landskaber skal der ikke plantes ny skov i kommunen.

Målsætninger

Ikke mulighed for mere skov

Tre mindre beplantninger ved Avedøre Stadion og i Mågeparken er, som offentligt ejet skove, udpegede som fredskov. Desuden har Vestvolden en skovlignende karakter med en stor naturmæssig og rekreativ værdi. Men egentlige skovområder findes ikke i kommunen. De nærmeste skove er Bakkeskoven/Brøndbyskoven i Brøndby Kommune samt Pinseskoven på Kalvebod Fælled Vestamager i Københavns Kommune. 

En stor del af kommunens landområde skal friholdes for skovtilplantning for at kunne bevare de værdifulde kulturmiljøer og landskaber, særlige naturværdier og lavbundsarealer i området. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Der skal ikke plantes mere skov i kommunen, men i stedet skal adgangsforholdene til det store skovområde ved Brøndbyøster søges forbedret.


Retningslinjer

Retningslinje 4.8.1

4.8.1

Inden for kommunen er skovrejsning uønsket, og der må derfor ikke plantes ny skov.

Redegørelse

Ingen egentlige skovområder i Hvidovre

I Hvidovre er der ikke egentlige skovområder, men der er tre mindre fredskove beliggende ved Avedøre Stadion og i Mågeparken. Skovene er hver især på under 3 ha. Vestvolden har desuden en skovlignende karakter med en stor naturmæssig og rekreativ værdi. De nærmeste skove er Bakkeskoven / Brøndbyskoven i Brøndby Kommune og Pinseskoven på Kalvebod Fælled Vestamager i Københavns Kommune.

I Hvidovre skal der ikke plantes ny skov af hensyn til sikring af de værdifulde kulturmiljøer og landskaber, herunder områder med særlige naturværdier som ønskes bevaret, samt af hensyn til lavbundsarealer.

Ved skovrejsning forstås en ny skov som rejses på landbrugsjord. Det skal bemærkes, at juletræsproduktion ikke betragtes som skov og derfor kan foregå på landbrugsejendomme i kommunen uanset forbuddet mod skovrejsning.

De eksisterende skovområder i og omkring kommunen udgør imidlertid vigtige friluftsområder, og derfor skal adgangsforholdene til det store skovområde ved Brøndbyøster forbedres.