Kulturarven - en udviklingsressource

Vores kulturarv er et strategisk redskab i planlægningen for byens udvikling.

Målsætninger

Kulturarven i planlægningen

Genbrug af bygninger er med til at skabe oplevelsesrige bydele og egenartede kvarterer til gavn for borgere og besøgende. Forståelse af forstadslandskabernes historie er en betydelig ressource for borgere og erhvervsliv i Hvidovre.

I den kommunale planlægning er kulturarven et naturligt strategisk redskab for byens udvikling. Kulturarven kan som et identitetsskabende og -bærende element i Hvidovre også udgøre en dynamisk medspiller og ressource, der giver plads til genanvendelse, nyfortolkning og udvikling.

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

  • Kulturarven skal indgå som et strategisk element i planlægningen, og skal samtidig bruges fremadrettet, som en ressource, der medvirker positivt til fremme af bosætning, erhvervsudvikling og turisme.
  • Kulturarven skal integrere private og offentlige interesser i udviklingen af kulturarven.
  • Kulturarven skal stimulere interessen for og kendskabet til den lokale arkitektur- og kulturhistorie.

Retningslinjer

Retningslinje 2.1.1

2.1.1

Kulturarven skal danne vurderingsgrundlag for udviklingspotentialer, bevaring og beskyttelse gennem formidling, planlægning og administration.