Klimatilpasning

Tilpasning til klimaændringer

Vi skal gøre os mindre sårbare over for de nye klimatiske tilstande med hyppigere skybrud og større risiko for stormflod. Klimatilpasningen skal desuden bidrage til at gøre kommunen grønnere og smukkere.

Oversvømmelse fra regnvand

Der skal laves konkrete handlingsplaner for håndtering af skybrudsregn med en prioritering af de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser på terræn og i kældre.

Oversvømmelse fra havet

Der skal laves en risikostyringsplan, der fastlægger, hvordan kommunen konkret vil forebygge og håndtere situationer med oversvømmelse ved stormflod.