Familier

Hvidovre skal have et aktivt fritidsliv, et pulserende kulturliv og et dynamisk idrætsliv. Det skal være let og attraktivt for familierne at bruge byen til at leve sundere.

Målsætninger

Godt familieliv i alle aldre

Som borger og familie i Hvidovre skal der være mulighed for et godt familieliv, med mange forskelligartede oplevelser i byrummet. Hvidovre skal være en levende by med et aktivt fritidsliv, et pulserende kulturliv og et dynamisk idrætsliv. Omgivelserne skal gøre det attraktivt og let for hele familien at leve sundt. 

Fundamentet for det gode familieliv er sammenhæng og balance mellem uddannelse, arbejde, fritid og familie. Dette fundament skabes med gode dagtilbud i nærheden af familiens boliger, nærhed til kollektiv trafik og indkøb mv., allerede i starten af livet i børneinstitutioner, SFO’er og klubber. 

Familiernes idræts- og fritidsliv skal ikke kun foregå i kommunens indendørs faciliteter, men i lige så høj grad ude i det fri. Der skal således være et øget fokus på muligheden for at udnytte byrummet til sjov, bevægelse og fællesskab. Borgere og familier skal have bedre muligheder for at mødes og samles om aktiviteter i det grønne samt det mere urbane Hvidovre. 

Kommunalbestyrelsens målsætninger:

 • Vi vil fremme et aktivt byliv
 • Indrette parker og byrum til attraktive mødesteder på tværs af generationer med plads til samvær, fællesskab, ophold, leg og bevægelse
 • Skabe muligheder og tilbud, hvor borgere og familier i forvejen færdes og lever deres liv
 • Alle der ønsker at være fysisk aktive, skal have mulighed for at bruge vores idrætsfaciliteter
 • Der skal være adgang og tilgængelighed for alle til vores idrætsfaciliteter som svømmehaller, sportshaller, boldbaner, øvrige udendørs anlæg mm.

Retningslinjer

Retningslinje 1.3.1

1.3.1

Der skal udarbejdes en helhedsplan, der skal beskrive vores idrætsfaciliteters nuværende standard og brug, samt indeholde forslag til forbedringer og ændringer på området.


Redegørelse

Sammen om sundhed - med omtanke for den enkelte

Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt Kultur- og fritidspolitikken er et fælles arbejds- og værdigrundlag for familielivet i Hvidovre. Begge politikker gælder for alle borgere fra 0-100 år og tager udgangspunkt i kommunens overordnede vision. Politikken er baseret på pejlemærket: Sammen om sundhed – med omtanke for den enkelte og går på tre ben:

 • Attraktive byrum
 • Sundhed i hverdagen
 • Støtte til at leve sundt og leve med sygdom

Hvidovres Kultur- og fritidspolitik består af følgende rammer:

 • Vi vil bruge det, vi allerede har – og bruge det bedre og mere
 • Vi vil udvikle talenter
 • Vi vil udvise mod og gå nye veje
 • Vi vil understøtte begejstring. 

Kommunen vil arbejde for at skabe og udvikle de bedst tænkelige rammer for borgernes aktiviteter. Vi er allerede i besiddelse af en stor bygningsmasse – skoler, institutioner, idrætsanlæg, foreningshuse mm. Ved at sikre en mere fleksibel adgang til bygningerne, er det muligt at optimere udnyttelsen af bygningsmassen. Det gælder både de faste fysiske rammer og byrummet derimellem.

I Hvidovre vil vi understøtte, at borgere kan arbejde målrettet med at udvikle deres forskellige talenter; både inden for læring, idræt, kunst og kultur.

Borgerne skal ikke kun være passive brugere. Vi vil engagere borgerne og gøre dem til medskabere, der igangsætter aktiviteter, events og oplevelser. Vi vil stille faciliteter og vejledning til rådighed for dem. Vi vil på denne måde lave partnerskaber og alliancer mellem kommunen og borgerne, så begge parter kan trække på hinandens ressourcer.