Kulturarv

Kulturarven i forstaden Hvidovre

Vores kulturmiljøer rummer vigtige træk af kommunens og nationens udviklingshistorie fra landbrugssamfund gennem industrialisering til velfærdssamfund - og fra landsogn til forstad.

Kulturarven - en udviklingsressource

Vores kulturarv er et strategisk redskab i planlægningen for byens udvikling.

Kulturarvsmetoden

Forstadens kulturarvsværdier skal gøres synlige ved at pege på betydningen af det generelle over for det usædvanlige.

Kulturarvens beskyttelsesinteresser

Ved siden af brugen af kulturarvsmetoden skal vi også beskytte den traditionelle kulturarv som fortidsminder, fredede bygninger og værdifulde kulturmiljøer i det åbne land.

Bevaringsværdige bygninger

I kommuneplanen udpeges en række enkeltbygninger og bebyggelser som bevaringsværdige. Disse bygninger må ikke nedrives uden videre, og de skal søges sikret gennem lokalplanlægningen.