Børn og familier

Dagtilbud

I dag går næsten alle små børn i dagtilbud, det vil sige dagpleje, vuggestue og børnehave. Derfor har kvaliteten af dagtilbuddene stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Skole, SFO og klub

De fysiske rammer i vores skoler, SFO'er og klubber skal forbedres, så de understøtter elevernes udvikling og er tidssvarende i forhold til behovet efter gennemførelsen af skolereformen.

Familier

Hvidovre skal have et aktivt fritidsliv, et pulserende kulturliv og et dynamisk idrætsliv. Det skal være let og attraktivt for familierne at bruge byen til at leve sundere.

Ældre

Vores ældre borgere skal kunne fortsætte et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt - uanset om man er rask og rørig, eller om man har brug for støtte eller pleje.

Handicappede

Vores handicappede borgere skal have mulighed for at færdes i byen, deltage aktivt i samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen.