Strandhavevej

Sydkystens bella vista

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret Strandhavevej fremstår både harmonisk og charmerende med en eksklusiv placering tæt på lystbådehavn og vand - vel nærmest en slags sydkystens Belle Vista. Strandhavevej - som også kaldes Hvidovrebo Afdeling 6 - indskriver sig derfor som dansk bygningsarv. Bebyggelsen løber syd for Strandhavevej fra bagsiden af Frihedens Butikscenter og ud til Hvidovre Strandvej.

Hvidovre Bo Afdeling 6 er opført i midten af 1950’erne og består af 23 to-etagers altangangshuse anlagt omkring grønne gårdmiljøer. Husene er overskuelige med 10 boliger i hver fordelt på de to etager.

Strandhavevej er tegnet af arkitekten Svenn Eske Kristensen og skiller sig ud ved at være opført som eksperimentelt byggeri med udpræget brug af standardiserede og præfabrikerede elementer. Sammen med søsterbebyggelsen Papegøjehusene var Strandhavevej det første sted i Danmark, hvor man brugte betonelement-montageteknik, og bogstaveligtalt producerede og opførte bebyggelserne på stedet.

Det gennemgribende rationelle for bebyggelserne var omkostningsminimering og standardisering med henblik på at skabe så gode og billige boliger som muligt. Strandhavevej er en særdeles charmerende bebyggelse med store, lette udvendige trapper mellem etagerne, rødmalede døre og åbne altangange. Selve bygningerne i Strandhavevej minder meget om Papegøjehusene, men bebyggelsesplanen er betydeligt mere vellykket med de mange intime og varierede gårdrum.

De lave huse anlagt vinkelret på hinanden danner overskuelige og hyggelige gårdrum med en lang række stier og passager på tværs af rummene. Det kollektive element i bebyggelsen understreges af de mange fællesfaciliteter som børnehave, klubhus, legeplads, vaskeri osv. Strandhavevej er ikke blot spændende eksperimentelt byggeri, det er også en vellykket og attraktiv parkbebyggelse.

Udover at være et rationelt, billigt byggeri med en moderne udformning er Strandhavevej et af landets mest vellykkede eksperimentelle byggerier, og udgør sammen med eksempelvis Papegøjehusene og Grenhusene en vigtig fase i dansk velfærdsbyggeri.

De bærende fortællinger

Montage og byggeteknik anvendt i Strandhavevej blev allerede verdensberømt i forbindelse med opførelsen af Papegøjehusene, og med Strandhavevej blev det illustreret, at de nye og moderne boliger også kunne indgå i en vellykket og smuk plan - et kraftigt dementi af, at betonbyggeri giver dårlige bebyggelser. I 1950’erne blev de fleste byggerier bygget i tegl af faglærte murere. Derfor blev det en verdenssensation, da Strandhavevej blev opført af ufaglært arbejdskraft og med brug af i standardiserede betonelementer produceret direkte på byggepladsen. Husene kunne opføres på rekordtid til et minimum af omkostninger, og den standardiserede grundkonstruktion betød, at samlebåndets principper kunne overføres til byggepladsen.

Idealet for Strandhavevej var som i meget andet efterkrigsbyggeri at gøre anstændige boliger tilgængelig for alle danskere. Med de eksperimentelle boligprojekter blev de hidtidige forestillinger om lejeboliger og arbejderhjem brudt, da der for første gang blev taget skridt til at bygge utraditionelle lejligheder med mange af ejerboligens kvaliteter til en overkommelig leje. Desuden kom de revolutionerende skridt, som Svenn Eske Kristensen tog i begyndelsen af 1950’erne, til at danne skole for tusindvis af bygninger de næste mange årtier.

Bebyggelsesplanen er så vellykket, at den i dag stadig kan tjene som inspiration til anlæggelse af nye byggerier. Kombinationen af lave, lyse huse med afgrænsede gårdrum og en lang række pergolaer, passager og små gyder, giver det gennemstandardiserede byggeri et unikt og varieret præg, der hører til blandt de bedste velfærdsbyggerier. Både huse og plan er bevaringsværdige, og de varierende boligstørrelser mellem et og tre værelser plus kamre gør, at Strandhavevej stadig er en attraktiv bebyggelse for både børnefamilier, par og enlige. Det er derfor et kommunalt udpeget kulturmiljø.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 3B7 Strandhavevej/Koralvej
  • 3F6 Hvidovre Havn
  • 3T1 Hvidovre Strandvej 33