Hvidovre Strandvej

Fra sommerhuse til villaer

Kvarterbeskrivelsen

Hvidovre Strandvej er et parcelhusområde, der før inddæmningen af Avedøre Holme i 1966 var et sommerhuslandskab tæt ved kysten. Kvarteret er karakteristisk ved ikke at have gennemfærdselsforløb, det er tværtimod et meget lukket område beliggende i en lomme mellem Avedøre Havnevejs facadeløse hovedfærdselsåre og Strandmarkens rekreative arealer. Udover parcelhuse findes en mindre koncentration af Lejerbos to-etages boligbebyggelser fra 1950’erne samt tæt-lave rækkehusbebyggelser. Foruden parkanlægget Strandmarken rummer kvarteret en grøn kile, en bypark, som er den sidste rest af landbrugssamfundet i dette parcelhuslandskab.

De bærende fortællinger

Hvidovre Strandvejskvarteret indeholder tre historiske lag fra før og under urbaniseringen. Det drejer sig om en landbrugshistorisk arealinddeling i strandlodder, om udstykningshistorien til sommerhusbrug i 1920’erne, og om tiden efter industriområdet Avedøre Holmes inddæmning, der omdannede parcelhusområdets karakter totalt.

Da Hvidovre endnu var landbrugsland i 1800-tallet, lignede kyststrækningen de sumpede, flade græssletter, man i dag finder ved Kongelunden på Amager eller Kalveboderne. Jordkvaliteten gjorde områderne uanvendelige til agrar produktion, hvorfor jorden blev udlagt til Hvidovre Landsbys gårde, der hver fik en lod tiltænkt husdyrgræsning. Da strandlodderne i begyndelsen af det 20. århundrede blev frastykket til sommerhusejere, blev strandlodderne opkøbt en for en, hvorfor grundejerforeningerne i dag har samme afgrænsning.

Kvarterets maritime identitet med vejnavne som Søstjerne-, Perle- og Muslingevej afspejler grundejerforeningernes stiftelse i tiden med sommerhusbeboelse. Vejføringen blev gennemført i 1920’erne og 1930’erne, da Avedøre Holmene endnu var et sumpet kystlandskab. Kvarteret fik også en strandvej, som derfor er navngiver til Hvidovre Strandvejskvarteret.

Som andre steder i kommunen var der en del ulovlig helårsbeboelse i 1920’erne og 1930’ernes sommerhusområder. Kvarteret blev gentagende gange oversvømmet, og arealerne syd for Strandby Grundejerforenings jorder blev brugt til henkastning af en ukendt form for renovation. Med igangsættelsen af Avedøre Holme inddæmning ændredes kvarterets sommerhuskarakter, og opførelsen af parcelhuse tog fart, da den nære beliggenhed til kysten forsvandt.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret bevarings- eller udviklingsstrategier for kvarteret.

Rammeområder

 • 3B8 Strandbyparken
 • 3B27 Strandholms Allé/Krebsevej
 • 3B28 Hvidovre Strandvej 171-213
 • 3B33 Strandholms Allé 5-9
 • 3B34 Dryadevej/Muslingevej
 • 3B35 Strandholms Allé 52-70
 • 3B36 Hvidovre Strandvej 98-100
 • 3B38 Dryadevej/Perlevej
 • 3B47 Strandmarkskvarteret Vest
 • 3B48 Muslingevejkvarteret Syd
 • 3B49 Hvidovre Strandvej/Krebsevej/Perlevej
 • 3B50 Muslingevejkvarteret Nord
 • 3D14 Hvidovre Enghavevej/Strandby Allé
 • 3F5 Strandengen
 • 3F8 Perlevej/Krebsevej/Hvidovre Strandvej