Grækerkvarteret

Parcelhuse med præg af virketrang

Kvarterbeskrivelsen

Grækerkvarteret er et stort parcelhuskvarter mellem Brostykkevej, Avedøre Havnevej, S-banen til Køge og Hvidovrevej. Det ejendommelige kvarternavn skyldes, at flertallet af kvarterets veje blev opkaldt efter græsk mytologi.

Kvarterets vejnet er overordnet bygget op over et diagonalt kryds, hvor to brede boulevarder fra kvarterets hjørner fordeler trafikken til hele kvarteret. Vejplanen er den mest markante blandt Hvidovres mange parcelhuskvarterer. Samtidig giver de brede veje kvarteret en åben karakter. Kvarterets huse bærer præg af stor individuel virketrang og kvarteret rummer mange store huse. I det nordøstlige hjørne bidrager nogle forretningsejendomme til at give denne del af Hvidovrevej et handelspræg.

De bærende fortællinger

Grækerkvarteret er yngre end Risbjergkvarteret, men er i øvrigt bærer af den samme grundfortælling om selv at skabe rammerne om sit familieliv. Husene er ikke mindre originale, og tidsdybden i bygningsmassen matcher andre parcelhuskvarterer med de enkelte bevarede bygninger fra landbrugstiden.

Det særprægede vejnet er kvarterets signatur, men fungerer ikke trafikalt som planlagt på grund af vejlukninger og trafikchikaner. Det er det eneste kvarter i Hvidovre med flere boulevarder – men trods vejbredden er ingen af dem beplantet som boulevarder. 

Af landbrugshistoriske spor i kvarteret er den oprindelige vej til Bredegården bevaret – Bredegårdsvej, ligesom Skelgården stadig er at finde på Orfeus Allé. Skelgården fungerer i dag som andelsboligforening og det resterende af avlsbygningen er ombygget til boliger.

Bevarings- og udviklingsstrategi

De brede veje udgør i dag et paradoks i forhold til trafikafviklingen, og det er oplagt at udnytte vejbredden til eventuelt at udvikle grønne arealer, der kan forfine og forbedre det særegne gademiljø, som parcelhuskvarteret er beriget med.

Rammeområder

  • 3B41 Grækerkvarteret
  • 3C2 Brostykkevej/Hvidovrevej Vest