Ajax Allé

Randbebyggelse og parcelhuse

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret Ajax Allé er et lille afgrænset bebygget område, der ligger mellem S-togsdæmningen og Gammel Køge Landevej umiddelbart vest for Friheden Station. Kvarteret er afgrænset af stærkt trafikerede veje på tre sider og af jernbanen mod nord. Kvarteret består primært af en række villaer fra 1930’erne og frem, beliggende langs Ajax Allé. På hjørnet af Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej ligger etagebebyggelsen Hvidovrebo afd. 2 fra 1952 placeret bag en støjskærm. Langs Gammel Køge Landevej ligger desuden et miks af etageejendomme, erhvervs- og butikslokaler.

Mens Ajax Allé hovedsageligt rummer villaer, så har de bygninger, der vender ud mod Gammel Køge Landevej et udtryk og en karakter, der er parallel til mange af de andre områder langs Gammel Køge Landevej. Det er karakteristisk for bebyggelserne langs denne vej, at etagebyggeriet ofte er opført i relation til landevejen med butikker og virksomheder i grundplan. De mange butikslokaler og etageejendomme ud mod vejen understøtter indtrykket af at bevæge sig gennem bymæssig bebyggelse og referer til Gammel Køge Landevejs tidligere status som indkøbsgade.

De bærende fortællinger

Villaerne langs Ajax Allé er opført fra 1930’erne. Kvarteret hørte oprindeligt til Grækerkvarteret, men blev med anlæggelse af Køge Bugt Banen i 1972 afskåret fra det øvrige kvarter.

På trods af den markante omvæltning for kvarteret foregik selve anlægget med et minimum af ekspropriering. Staten havde allerede i 1950’erne opkøbt jorden til anlæggelse af den fremtidige bane, så parcelhusejerne havde kun i begrænset omfang opført bygninger på det fremtidige baneområde. Køge Bugt Banens sene anlæg betyder, at banen tæt på København løber gennem bebyggede områder og ofte meget tæt på beboelsesejendomme.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 3A3 Ajax Allé Øst
  • 3B4 Gammel Køge Landevej 388-408
  • 3B42 Ajax Allé Vest