Industriområde ved Arnold Nielsens Boulevard

Mindre erhvervsenklave

Kvarterbeskrivelsen

Industrikvarteret på hjørnet mellem Arnold Nielsens Boulevard, Grenhusene og Avedøre Havnevej har karakter af et restområde, der opstod med opførelsen af Grenhusene, hvis grund ellers forbandt dette kvarter med erhvervsområdet længere oppe ad Arnold Nielsens Boulevard. Kvarterets anvendelsesmuligheder er i dag underlagt bestemmelser for lettere industri, erhvervs-, værksteds- og lagervirksomhed. I den nordligste del af kvarteret ligger en stor transformerstation.

Tværs gennem kvarteret løber Arnold Nielsens Boulevard, hvis sydligste del først blev ført igennem til Brostykkevej sidst i 1950’erne til en samlet vejføring, der var den første store moderne ”forstadsvej” i Hvidovre, som ikke forholdt sig til eksisterende enkeltejendomme eller ejendomsskel. Vejen er opkaldt efter Arnold Nielsen, den såkaldte ”sognekonge” i Hvidovre, der var formand for Dansk Formerforbund i perioden mellem 1901-1934. I sin embedstid som formand for sognerådet i perioden 1929-1942 stod han bag opførelsen af en stor del af Hvidovres offentlige byggeri som skoler, biblioteker og tekniske anlæg.

De bærende fortællinger

Siden slutningen af 1940’erne har et lille område med udkørsel til Brostykkevej været bebygget med murstensbyggeri tiltænkt fabriks- og værkstedsanvendelse, og undervejs har områdets ældste bygninger blandt andet været anvendt til metalstøberi, plastikproduktion og sprøjtemaleri. I 1990’erne har de fleste af kvarterets bygninger undergået større renoveringer. Den sidste rest af oprindelig industrihistorie er mest synlig på Arnold Nielsens Boulevard 128, som har væsentlige kulturarvskvaliteter.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 2E3 Arnold Nielsens Boulevard/Avedøre Havnevej
  • 2T1 Arnold Nielsens Boulevard 112