Høvedstensgrunden

Blandingsområde fra efterkrigstiden

Kvarterbeskrivelsen

Høvedstensgrunden mellem Claus Petersens Allé og Avedøre Havnevej og mellem Høvedstensvej og Biblioteksvej er et meget funktionsblandet kvarter. Det rummer offentlige funktioner som vandværk, kommunal materielgård, administration, skole og teater, men samtidig findes her blandede bygningstyper som erhvervsejendomme, almennyttige boliger og rækkehuse. 

Omkring halvdelen af Høvedstensgrunden består af lave erhvervsejendomme, lager og enkelte produktionsfaciliteter. Området er udlagt som erhvervsområde i 1930’erne og fremstår i dag meget spraglet, hvor alt fra moderne tankstationer til gamle udvendige kraner og maskiner giver et varieret præg.

Kvarteret huser Gungehusskolen (1964), som er en diskret lav bygning i gule teglsten med kobbertag tegnet af Hans Wilhardt. Skolens indgangsparti er trukket tilbage fra Høvedstensvej og er diskret udsmykket med et simpelt teglstensmønster og en smedejerns model af Solvognen. Syd for skolen ligger HBC-hallen, en badmintonhal fra 1950’erne, opført på privat initiativ og købt af kommunen i 2009.

Langs Sognegårds Allé er området præget af almennyttigt boligbyggeri fra de tidlige 1950’ere. De to parkbebyggelser Høvedstensparken (Hvidovre socialfilantropiske Boligselskab) og bebyggelsen Bag Rådhuset ligger på henholdsvis vest- og østsiden af alléen. Høvedstensparken er opført i 1950 og består af seks blokke med 80 lejligheder. Byggeriet er utraditionelt med den bærende betonkonstruktion synlig som dekorativ ramme. Hver blok i Høvedstensparken består af to sammenbyggede huse på to etager med indbyggede butikslokaler i de sydligste blokke.

Boligbebyggelsen ’Bag Rådhuset’ består af seks fritliggende blokke på fire etager hver med altaner mod vest. Parken er tegnet af arkitekten Hans Wilhardt og er et velfærdsbyggeri i fin harmoni med den brede Sognegårds Allé. Af særlige detaljer kan nævnes indgangspartierne, der fører ind i bygningerne under stueplan og bidrager til et tidstypisk udtryk.

På Biblioteksvej ligger en gruppe gedigne række- og kædehuse opført i 1940’erne.

De bærende fortællinger

I området Høvedstensgrunden krydser mange fortællinger hinanden, men det er først og fremmest de mange forskellige funktioner, der præger kvarteret med et udtryk af fravær af overordnet planlægning. Det kan ikke mindst aflæses af kvarterets skolelokalisering mellem kirkegård og erhvervsområde. Kvarteret kaster lys over betingelserne for forstadsudviklingen, før planlægning blev fundament for udvikling.

Det offentliges præg på kvarteret hænger sammen med historien bag nabokvarteret 'Hvidovre Bymidte', hvor bl.a. rådhus og hovedbibliotek blev placeret.

Beboelsesområdet omkring Sognegårds Allé hænger sammen med den tidstypiske velfærdshistorie, hvor gode og sunde boliger skulle være tilgængelige for alle. 

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for Høvedstensgrunden, men kvarteret lægger op til en videreudvikling af multifunktionaliteten i retning af yderligere funktionsintegrering i pagt med nutidens idealer.

Rammeområder

 • 2A1 Bibliotekvej Vest
 • 2A2 Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard
 • 2B5 Sognegårds Allé 2-38
 • 2B14 Bag Rådhuset
 • 2B23 Bibliotekvej Øst
 • 2D9 Gungehusskolen
 • 2D15 Materielgården
 • 2E4 Gungevej
 • 2E5 Arnold Nielsens Boulevard
 • 2F2 Gungevej 4-8
 • 2T2 Claus Petersens Allé