Vesterskel

Brand- og redningsstationer

Kvarterbeskrivelsen

På et smalt stykke jord mellem Avedøre Havnevej og Vesterskel ligger en Falckstation og Vestegnens Brandvæsen. Redningsstationerne er opført i begyndelsen af 1990’erne og servicerer Vestegnskommunerne Hvidovre, Rødovre, Brøndby samt det sydvestlige København. Kvarterets sydligste del er udlagt som fritidsområde og i den nordligste del ligger en telefoncentral. Oprindelig hørte det smalle stykke land under Brøndby Kommune, men blev i forbindelse med anlæggelsen af Avedøre Havnevej overført til Hvidovre Kommune.

De bærende fortællinger

Området har ud over den kortvarige rednings- og brandhistorie ikke nogen bærende fortælling, dog løber et historisk interessant dige langs kvarterets østlige side. Diget markerede oprindelig grænsen mellem Sokkelund og Smørum herred og samtidig markerede det skellet mellem Brøndbyøsters og Hvidovres jorder. Diget er omtalt i Markbogen fra 1682 som Langgærdet eller Langdige og er altså en rest af landets gamle administrative opdeling. Diget Vesterskel har stor værdi som landskabselement og er på regionalt niveau udpeget som et spor af kulturhistorisk interesse.

Bevarings- og udviklingsstrategi

For dette område er der ikke taget stilling til en bevarings- eller udviklingsstrategi.

Rammeområder i kvarteret