Pedersgård

Varieret parcelhuskvarter

Kvarterbeskrivelsen

Pedersgårdkvarteret ligger nord for Holbækmotorvejen og vest for Hvidovrevej. Kvarteret består overvejende af parcelhuse, men med butikscenter og etagebyggeri ud mod Hvidovrevej. Kvarteret er, som de fleste andre villakvarterer i Hvidovre, opstået på tidligere landbrugsjord og udstykket fra 1920’erne og frem. Kvarteret har et uregelmæssigt vejforløb og terrænet er mere kuperet end i resten af Hvidovre.

Hvidovrevejs Butikscenter er et lille overdækket butikscenter med parkeringsplads syd for centret. Centret er facadeløst mod Hvidovrevej, der modvirker oplevelsen af den vellykkede bymæssighed, som ellers præger Hvidovrevej på strækningen nord for.

De bærende fortællinger

Mange af kvarterets parcelhuse vidner både om perioden med tidligt selvbyggeri og tiden med statslån og overalt med de konstante efterfølgende bygningsforandringer. Kvarterets bygningsmasse har stadig en del interessante bygninger fra 1930’erne - blandt andre to nedlagte butikker ud mod M. Bechs Alle.

Pedersgård ligger mellem de to gamle fritidshusområder Baunebakken og Præstemosen med gennemsnitligt halvt så store grundstørrelser. Pedersgårds større parceller har sikret en markant anderledes udviklingshistorie.

Pedersgård knytter sig til fortællingen om det 20. århundredes villakvarter. Kvarterets to gamle nedlagte købmandsbutikker er bygningsmæssige vidnesbyrd om det butiksmiljø, der prægede Pedersgård og alle andre villakvarterer før center- og supermarkedskulturen slog igennem fra 1960’erne og frem. Pedersgårdkvarteret er på mange måder prototypen på et solidt parcelhuskvarter, hvor til- og nybygning giver stor variation i byggeriet.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Pedersgård fremstår i dag som et varieret parcelhuskvarter med solide familieboliger fra de seneste syv årtier. Kvarterets bevaringsværdi ligger i at sikre et fortsat varieret miljø med spor fra hele kvarterets historie, for eksempel understøtter de to købmandsbutikker en tværgående fortælling om både kvarters- og samfundsudvikling. Kvarterets tidsdybde kan bevares og fastholdes ved også at udpege de bevaringsværdige bygninger, der er opført i perioden 1940-1980.

Rammeområder i kvarteret