Hvidovre Station

Blandingsområde og infrastruktur

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret er mod syd afgrænset af Roskildebanen, mod vest af Rødovre Station, mod nord forløber grænsen langs gamle skel til Rødovre og mod øst Harrestrup Å. Kvarteret domineres af Hvidovre Station, jernbaneviadukten og stationsforpladsen med busholdeplads.

Kvarteret har karakter af blandingsområde, hvor infrastruktur, erhverv, etageejendomme og parcelhuse er placeret indenfor et tæt bebygget område. Omkring busholdepladsen og langs Hvidovrevej er bygningerne fortrinsvis fleretagers beboelsesejendomme fra 1930’erne og 1940’erne med erhverv og restauration i stueetagen.

Mod øst ligger omkring 25 villaer, som er en naturlig del af et samlet villakvarter der løber langs Harrestrup Å op til Roskildevej i Rødovre Kommune. Mange af kvarterets huse er opført i mellemkrigstiden.

Vojensvej nærmest Hvidovrevej har præg af gammelt erhvervs- og industriområde, mens resten af vejen primært består af villabebyggelse. Erhvervsområdet bærer stadig præg af industri med udvendige kraner og bevarede produktionshaller.

De bærende fortællinger

Kvarteret omkring Hvidovre Station er uløseligt forbundet til infrastruktur, både den øst-vestgående Roskildebane og nord-sydgående Hvidovrevej giver området en stemning af aktivitet og foranderlighed. Roskildebanen har skåret gennem området siden anlægget i år 1847. Stationsområdet ligger som et trafikknudepunkt, hvor strømme af mennesker hver dag skifter mellem transportformer til og fra arbejdspladserne. De mange fast-food restaurationer, der ligger rundt om stationspladsen, understreger yderligere den daglige trafik af mennesker på farten.

Den første Hvidovre Station blev anlagt som trinbræt i 1935 og satte stærkt præg på området, der i løbet af 1930’erne udviklede en bymæssighed med etageejendomme og industri omkring stationen. Hvidovre Station er opført i funktionalistisk tradition i 1953 med store vinduespartier og røde sprosser. Området omkring busholdepladsen og stationen har stor gennemstrømning og overordnet har kvarteret tilløb til torvedannelse og bymæssighed.

Særligt industrierne på Vojensvej gav karakter og liv fra 1940’erne og frem. I dag står Vojensvej 11 tilbage som et smukt eksempel på udmærket industriarkitektur. Bygningen er opført i røde mursten med sprossede vinduespartier og fremstår i dag velbevaret og harmonisk. Oprindelig husede bygningerne A/S Vesta, der producerede en lang række elektriske, gas- og dampopvarmede apparater – blandt andet storkøkken til hospitalsskibet Jutlandia. 

Overfor Vojensvej 11 lå der også tidligere erhvervs- og industriejendomme men med Lokalplan 115 fra 1988-89 blev den nordlige del af området omskabt til etagebyggeri. Industribyggeriet giver dog stadig området et varieret og alsidigt præg med udvendige kraner og gamle maskiner. Længere mod vest ligger en række villaer med stor variation i tilbygninger og arkitektur.

Området omkring Vojensvej trækker imidlertid også spor helt tilbage til oldtiden, da man 1930’erne og 1940’erne fandt ni velbevarede skeletter fra germansk jernalder i krydset Vojensvej/Vamdrupvej.

Den centrale fortælling om Hvidovre Station er stærkt knyttet til infrastruktur, men også til områdets varierede karakter med blandede funktioner. En type bymiljø der har slægtskab med byrum i ældre forstæder som Vanløse, og som kun findes i denne del af Hvidovre.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er grund til fortsat at underbygge og udvikle tilløbene til bymæssighed ved Hvidovre Station, hvor forudsætningerne er til stede. Området har allerede mange karakteristika, der understøtter en sådan udvikling: De krydsende færdselsårer, torvedannelsen omkring busholdepladsen og Vojensvejs rå industribygninger.

Bygningerne på hjørnet af Hvidovrevej/Vojensvej giver i dag også området et charmerende særpræg som efterhånden kun er bevaret få steder i hovedstadsområdet. Kvarterets stærke bymæssige præg bør derfor styrkes i den fremtidige udvikling. En bygningsdiversitet kan i sammenhæng med stationsnærheden virke tiltrækkende for forskellige kreative miljøer og virksomheder.

Rammeområder i kvarteret