Baunebakken

Nyere gårdhavehuse

Kvarterbeskrivelsen

Baunebakken ligger øst for Avedøre Havnevej og nord for Holbækmotorvejen, og består af 233 et-plans gårdhavehuse på mellem 90 m2 og 150 m2 samt en parkeringsrotunde. Husene er opført med gul teglstensforskalning og flade tage med indgangspartierne vendt ud mod de centrale fordelingsstier. Baunebakkens arkitektoniske udtryk er præget af standardisering, hvor ensartede vejforløb og byggematerialer tilsigter harmoni. Med årene har hver parcel fået mere individuelle udtryk, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en stor variation af indgangspartierne.

Kvarteret er markant afgrænset mod de store trafikårer mod syd og vest, mens det åbner sig mere op mod kvarteret Pedersgård. Kvarteret har i høj grad karakter af et lukket og beskyttet boligmiljø med stille vejforløb og fællesarealer.

Baunebakken har navn efter Baunebakkegård. Baunebakkegårds jorder blev solgt i 1918 med henblik på udstykning, men udstykningen kom først for alvor i gang i 1930’erne med udmatrikulering af kolonihavegrunde på omkring 300 m2. Salget af de små matrikler blev fulgt af en række skrappe restriktioner, der skulle forhindre helårsbeboelse. Blandt andet måtte bebyggelsesprocenten ikke overstige 10. Baunebakken udviklede sig til et spraglet fritidsområde, og på trods af de mange restriktioner blev en del matrikler brugt til ulovlig helårsbeboelse.

I 1960’erne blev det opgjort, at 26 % af bebyggelserne blev brugt til helårsbeboelse, og over halvdelen af bygningerne i området var ulovlige. Fra 1967 arbejdede grundejerforeningen for en godkendelse af status som helårsbebyggelse. De meget små matrikler krævede imidlertid en omfattende regulering, og helårsbebyggelse kunne kun blive mulig med udlægning af matrikler til fællesarealer til fritid og parkering. Reguleringsplanen betød et markant brud, hvor det brogede billede af selvbyggede fritidshuse og tilbygninger måtte vige for lige rækker af moderne typehuse fra 1978 og frem.

De bærende fortællinger

Baunebakken er fortællingen om to typer af fællesskaber der afløser hinanden fra et ureguleret fritidshusmiljø til gennemreguleret helårsbebyggelse. Kvarteret fortæller også den urbaniseringsfortælling om en udvikling fra landbrug over fritidsformål til helårsbeboelse. 

I dag danner Baunebakken rammen om et meget trygt miljø uden gennemkørende trafik og med sikre fællesarealer. Baunebakken er på samme tid fortællingen om intensivt offentligt samvær og afgrænset privatsfære, hvor hver parcel er skarpt afgrænset fra de offentlige områder med vinduesløse facader og høje hegn. 

Med Baunebakkens identiske huse, fællesarealer og vejforløb fremtræder kvarteret som i landsbymiljøer afgrænset fra bydelens øvrige kvarterer. Et træk, der sammen med boligernes ydre fælles præg, skaber grundlag for en fællesskabsfølelse og en forståelse for gensidig tilpasning. Overordnet danner Baunebakken rammen om familieliv med rige muligheder for fællesaktiviteter og kontakt, men samtidig med en klar definition af den enkelte families privatsfære.

Bevarings- og udviklingsstrategi

For dette område er der ikke taget stilling til en bevarings- eller udviklingsstrategi.

Rammeområder i kvarteret