Toftegården

Parcelhuskvarter med parkforløb

Kvarterbeskrivelsen

Toftegård er et meget aflukket kvarter, hvor parcelhusene, der ligger ud til vejene, har baghave til de omkringliggende veje Avedøre Havnevej, Brostykkevej, Frydenhøjstien og Sjølundsvej. Kvarteret gennemskæres af en grøn kile - Toftegårdsparken – der delvist er ejet af kommunen, delvist af Toftegårdens Grundejerforening. Parken er offentlig tilgængelig og brudt af syv tværgående veje.

De bærende fortællinger

Toftegårdens parcelhuse er hovedsageligt typehuse, som blev opført i 1960’erne eller 1970’erne. Da kvarteret endnu var landbrugsjord, hørte den under Toftegårdens ejere. I 1949 blev jorden udstykket til sommerhusgrunde med undtagelse af Ørumvej og Rudbølvej, der endnu var bebygget med Toftegårdens landbrugsejendom. Udstykningen af grundene til sommerhusområde betød at husenes orientering blev vendt ind mod kvarterets centrum og ikke ud til de omkringliggende hovedfærdselsveje.

Det har resulteret i den facadeløse karakter, som Toftegårdens parcelhuskvarter har ud til Brostykkevej i dag. Med den stigende bilisme i 1950’erne og 1960’erne samtidig med Avedøre Havnevejs gennemførsel til Avedøre Holme, gav det god mening at bevare kvarterets lukkede facader ud mod hovedfærdselsårerne.

At kvarteret oprindeligt var fritidsfolkets kommer også til udtryk i Toftegårdsparkens grønne fællesarealer, som blev etableret ved udstykningen til sommerhusforening.

Af kulturhistoriske spor i Toftegårdskvarteret findes i øvrigt Frydenhøjstien fra landbrugssamfundets tid, som blev benyttet som vejføring til Frydenhøjgårdens jorder syd for Gammel Køge Landevej. 

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4B42 Toftegården