Strøbyholm og Byholmene

Tæt-lave boligbebyggelser

Kvarterbeskrivelsen

Strøbyholm og Byholmene ligger mellem Kettevej og Holbækmotorvejen. Kvarteret hørte oprindeligt til Brøndby Kommune, men overgik med anlæggelsen af motorvejen i 1964 til Hvidovre Kommune. Kvarteret består af to tæt-lave bebyggelser samt nogle få parcelhuse fra 1960’erne.

Den tæt-lave bebyggelse Byholmene består både af fritliggende bygninger og rækkehuse mens Strøbyholm er en kædehusbebyggelse. Ud mod Kettevej ligger børneinstitutionen Vedbyholm fra 1970’erne. Kvarteret ligger tæt på motorvejen, men er afskærmet af en støjvold samt et beplantningsbælte.

De bærende fortællinger

Alle kvarterets huse er opført fra 1950’erne og frem, Byholmene er bl.a. opført i 1970’erne af Roslev Huse A/S. De forskellige bebyggelser nord for Kettevej er afskærmet fra vejen af hække og træer, og fremstår som lukkede områder med stilleveje og stisystemer. Kvartererne langs Kettevej er i høj grad orienteret indad mod kvarteret frem for ud mod den overordnede vej. Strøbyholm og Byholmene er på den måde typisk lukkede parcel- og rækkehusbebyggelser fra 1960’erne og 1970’erne, hvor børns trivsel, leg og sikkerhed blev prioriteret højt.

Selvom husene i kvarteret og langs haveforeningen Kettehøj alle sammen er fra det 20. århundrede, så er områdets vejforløb meget gammelt og har stor kulturhistorisk betydning for kommunen: Kettevej er resterne af den ældste landevej til Køge som løb over Kirkegade og Kettegårds Allé i Hvidovre og videre gennem Avedøre. Kettevejs forløb kan genfindes på kort tilbage fra 1700-tallet og egnens bønder har brugt landevejen siden middelalderen.

Også den gamle vejføring fra Kjettegården og Avedøre Landsby til Bakkegården i Brøndby ligger stadig i kvarteret - der hvor Kærbyholm løber i dag. Kettevej har altså været en del af hovedvejen fra København til Køge, og har haft stor betydning for både Avedøre og Hvidovre som begge havde kgl. priviligerede kroer. Vejen er udpeget som et spor af regionalt kulturhistorisk interesse.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4B21 Strøbyholm og Byholmene