Motorvejsservice

Hotel og butikker

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret indeholder et højhusbyggeri med hotelvirksomhed, en servicestation, detailhandel og en fastfood restaurant.

Kvarteret er opkaldt efter den type virksomheder, der som oftest findes langs motorvejsnettet i den vestlige verden.

De bærende fortællinger

Da Holbækmotorvejen blev etableret i 1964 ændredes kommunegrænsen mellem Brøndby og Hvidovre. Kvarterets servicefunktioner blev etableret i løbet af 1980’erne og 1990’erne.

Der var tidligere en del gartneriproduktion i området, og indenfor kvarterets arealer lå drivhuse fra 1930’erne, der blev ryddet da der opførtes bebyggelse til restaurant (McDonalds) og dagligvarebutikker ved Kettevej.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

Rammeområder

  • 4C2 Kettevej Syd
  • 4C3 Kettevej Nord