Krogholtbjerg

Gennemplanlagt parcelhusområde

Kvarterbeskrivelsen

Mellem Brostykkevej i syd, Avedøre Havnevej i øst og Krogholtsvej i nord grænser Krogholtbjergkvarteret sig op til Avedøres grønne kile i vest. Typehuse fra 1960’erne præger kvarteret. Krogholtbjergkvarteret rummer et smalt, tragtformet offentligt fællesareal. Kvarteret indeholder også kolonihaveforeningen Dahlia, som blev opført på Krogholtsbjergs jorde. Dahlia er et andelshavekvarter til sommerbrug, og fungerer i dag som et fritidslandskab i forlængelse af Den Grønne Kile.

I kvarteret finder man ligeledes institutionen Ærtebjerg, som Glostrup Boligselskab var bygherre til. Institutionen Ærtebjerg blev opført i 1971 i tegl, kalksandsten og cementsten. Den forskudte tagetage i tegl gør det muligt at udnytte loftsarealet og tilføre vinduespartier, det er bygningsdetaljer i et institutionsbyggeri, der er sjældent for Hvidovre.

De bærende fortællinger

Tanken bag planerne for kvarteret var at etablere en tryg vejstruktur med blinde, aflukkede veje. I planfaglig terminologi hører det under neighbourhood-tankegangen at skabe stille og rolige parcelhuskvarterer, der virkede trafiksikre for børnenes frie leg og samtidig kriminalitetsforebyggende i sin sociale kontrol. Det er netop denne type parcelhuskvarterer, som bredte sig henover Greve eller Kildebrønde i 1960’erne og 1970’erne med typehuse og garageporte til de glade udflyttere. Men i Hvidovre er det faktisk det eneste gennemførte eksempel på reel, planlagt udstykning af et parcelhusområde.

Hvor villakvarterer som oftest var gradvise udstykninger og en sporadisk forøgelse af storbyens grænser, er Krogholtbjergkvarteret i modsætning hertil et eksempel på 1960’ernes planlagte parcelhusudstykning, sådan som det primært skete i landets forstæder. Alle øvrige parcelhuskvarterer i Hvidovre begyndte som sommerhusudstykninger - Krogholtbjergkvarteret var planlagt som helårsbeboelse fra begyndelsen. En stor andel af kvarterets parcelejere holder fast ved det levende hegn i skellet. Krogholtbjergkvarteret bærer præg af en stringent plan, som formentlig har reminiscenser fra byplanvedtægten, der i 1966 satte rammerne for brugen af området.

Grundejerforeningen Krogholtbjergs navn er det eneste levn fra tiden før udstykningen, hvor gården Krogholtsbjerg havde adresse, fra 1844. Før udskiftningen lå gården i Avedøre Landsby.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4B51 Krogholtbjerg
  • 4F22 HF Dahlia