Kettehøj

Kolonihaveforeninger

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret Kettehøj består af to kolonihaveforeninger – Kettehøj I og Kettehøj II, der er beliggende ved siden af hinanden, men fungerer som to selvstændige foreninger. Kettehøj I består af 45 havelodder mens der findes 83 haver i Kettehøj II. Foreningerne er beliggende med hver sin indgang fra Kettevej, og begge grænser op til Holbækmotorvejen mod nord. I hver forening er et fælleshus. Færdselsarealerne er grusbelagte, men så brede, at det er muligt for foreningsmedlemmerne at køre til havelodderne i bil.

De bærende fortællinger

Kettehøj kolonihavekvarter var før etableringen af Holbækmotorvejen i 1964 en del af Brøndby Kommune. Siden begyndelsen af 1950’erne har Kettehøjs kolonihavehuse eksisteret på Kettegårdens tidligere landbrugsjord. I 1930’erne var der en rig gartneriproduktion.

I 1990’erne blev Kettehøj haveforeningerne gjort til varige kolonihaver ligesom mange andre rundt omkring i landet. Kolonihaveloven betød, at kolonihaverne skulle fastholdes som fritidsbydele til sommerbenyttelse og ikke kunne anvendes til byudvikling. Derfor er kolonihaveområderne på det nærmeste fredet, mens det til gengæld er fastholdt, at der er offentlig adgang til området og at det er ulovligt at overnatte i sit kolonihavehus i vinterhalvåret.

En af kommunens ældste veje er Kettevej, der er regionalt udpeget som et spor af kulturhistorisk interesse. Kettevej var den oprindelige landevej til Køge før Gammel Køge Landevej blev etableret i 1720. Den gamle middelaldervej løb igennem Hvidovre Landsby, hvoraf resterne af vejen foruden Kettevej er den nuværende Kettegårds Allé og Kirkegade.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4F21HF Kettehøj 1 & 2