Egevolden

Elementbyggeri omkring Frydenhøj

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret Egevolden ligger syd for S-banen til Køge, mellem Byvej og Avedøre Havnevej. Kvarteret består af flere områder, der er skarpt adskilte. Kvarterets mest markante bebyggelser er Lejerbo og Egevolden I og II, der ligger henholdsvis øst og vest for Frydenhøjskolen.

Egevolden I er opført i 1965-66 som en del af Lejerbos montageplan fra 1960’erne og er identisk med boligområdet Rosenhøj ved Hvidovrevej og Holbækmotorvejen. Egevolden I er dog kun i tre etager mod Rosenhøjs fire. Egevoldens bygninger er placeret vinkelret på hinanden, hvilket skaber tre store gårdrum med parkering, fællesfaciliteter og institutioner. Både Egevolden I og Rosenhøj har lidt under ringe samlekvalitet og for hastig opførelse. Begge bebyggelser er dog i dag renoveret med facadetegl. Egevolden II er opført i 1972-73 og består af to syvetagers højhuse med 252 lejligheder og fællesfaciliteter i stueetagen. Egevolden II er opført i beton, med en stram horisontal struktur der oprindelig blev blødt op med rødmalede vertikale bånd.

I kvarterets østlige del ligger andelsforeningen Frydenhøjparken fra 1976-77. Bebyggelsen består af rækkehuse med 112 boliger, og blev planlagt som eksperimentalt byggeri forud for anlæggelsen af Avedøre Stationsby. Rækkehusene er derfor tæt beslægtede med Stationsbyens gårdhavehuse og er opført i seks forskellige typer fra 53 m2 til 116 m2.

I kvarterets midte ligger Frydenhøjskolen og Frydenhøjhallerne, institutionsbyggeri i gule mursten fra 1970 med to skolegårde, sportshal og boldbaner. Syd for Egevolden og ud mod Byvej ligger bebyggelsen Terrassehusene trukket tilbage fra vejen. Bebyggelsen består af sydvendte rækkehuse i to etager opført i 1970’erne med hvide forskalningstegl. Syd for Terrassehusene ligger en parcelhusbebyggelse med huse fra 1930’erne og fremefter.

De bærende fortællinger

Kvarteret Egevolden er stærkt præget af elementbyggeri fra 1960’erne og 1970’erne, Frydenhøjskolen er dog et eksempel på gedigent institutionsbyggeri i ét plan. Skolen har fået sit navn efter Frydenhøj, som lå der hvor skolen ligger i dag. Den overpløjede gravhøj fra bronzealderen, rummede et sværd fra Bronzealderen, som i dag er markeret med et Historien i Gaden monument ved Frydenhøjstien. Kvarterets bærende fortælling er den sene forstadsudviklings tro på, at gode liv kan leves i store strukturer, der ikke forholder sig til sammenhæng mellem det omgivende bymiljø eller landskab.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings – eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4B2 Egevolden 2-30
  • 4B3 Egevolden 110-212
  • 4B26 Byvej 261-329
  • 4B27 Multebærvænget
  • 4B28 Østre Strandvej/Frydenhøjparken
  • 4B29 Frydenhøjparken
  • 4B46 Brombærvænget/Guldbærvænget/Gammel Køge Landevej
  • 4D10 Frydenhøjskolen