Dybenskær

Nyere bolig- og institutionsområde

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret Dybenskær er et restområde, der i dag er fyldt op med sociale byfunktioner og boliger i et fladt, grønt græsareal syd for Den Grønne Kile. Foruden et regnvandsbassin finder man her en skole, et fritidshjem, nyere plejeboliger, et nedlagt plejehjem, hvis fremtid endnu er uafklaret, et nyt plejehjem til erstatning for det nedlagte samt nye familieboliger AlmenBolig+bebyggelsen. Dybenskærkvarteret er afgrænset af Byvej i vest og Frydenhøjstien i øst, Brostykkevej i nord og i den sydlige ende er jernbanedæmningen med S-banen mellem Køge og København.

De bærende fortællinger

Kvarteret var helt frem til midten af det 20. århundrede ren landbrugsjord, der lå mellem gårdene Toftegård, Dybenskær, Kjærgård. De to sidstnævnte blev ryddet, da man opførte Avedøre Stationsby i 1970’erne. Dybenskærvej blev etableret, så der var en direkte vejføring gennem Strandhaven og videre gennem Paris Boulevard. Et vejforløb, der siden blev trafikdæmpet. Avedøre Skole blev opført som centralskole i 1958.

Dybenskærkvarteret kan ud fra en planhistorisk beskrivelse karakteriseres som et postmoderne tillæg til Avedøre Stationsby - her er de sociale byfunktioner, der manglede i den totaltplanlagte velfærdsby, siden blevet placeret. Avedøre Stationsby blev tænkt ud fra princippet om, at det skulle være muligt at leve der fra vugge til grav. Først flere årtier senere blev der etableret boliger til ældre tæt på Avedøre Stationsby. Det er også fortællingen om den almene sektors seneste konceptudvikling med anlægget af AlmenBolig+. I modsætning til klassiske almene boliger har beboerne i AlmenBolig+ større indflydelse på egen bolig samtidig med, at alle yder en indsats ved blandt andet at være med til at slå græs, klippe hæk osv. i afdelingen.

Frydenhøjstien er et landbrugssamfundshistorisk spor i bylandskabet i dag, en vej der oprindeligt vejbetjente Frydenhøjgården med Avedøre Landsby i nord.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4A1 Langkildevej Syd
  • 4B4 Byvej 223
  • 4B5 Dybenskær
  • 4B7 Langkildevej Øst
  • 4B30 Langkildevej Nord
  • 4D2 Avedøre Skole