Avedøre Flyveplads

Fra flyvningens barndom

Kvarterbeskrivelsen

Avedøre Flyveplads ligger i den vestligste del af kommunen, hvor Gammel Køge Landevej og Motorring 3 krydser hinanden. Flyvepladsen ligger på et rektangulært område og består af et stort græsareal med landingsbane, to træhangarer og en kædebebyggelse bestående af ti bygninger til afprøvning af flymotorer. Flyvepladsen er opført til Hærens Flyveskole i 1917 og bestod oprindelig af et areal på 500 x 500 m med tre hangarer og landingsbane. I 1930’erne blev den ene hangar revet ned i forbindelse med Gammel Køge Landevejs udvidelse, senere har også motorvejen ædt sig ind på det oprindelige areal.

De to tilbageværende hangarer er smukke rødmalede træbygninger på 17 x 17 m med sprossede vinduer og hvidmalede karme. De ti motorprøvestande er opført i 1943 og udgør en lang, markant bebyggelse på knap 100 m. Hver stand består af en høj kort afprøvningshal forbundet med en lille sidebygning i halv højde. Hver stand er opført med store gavlporte i hver side, så der kunne åbnes op, når motorerne blev afprøvet. Bygningerne er malet i svenskrød med lyse sidemure og sort tagpap.

Såvel hangarer som prøvestande er i dag fredet (1987 og 1997), og der er ligeledes anlagt en mindre landingsbane til brug for flyveklubber. I dag bliver bygningerne udlejet til forskellige foreninger med interesse i flyvning og flyverhistorie. I flyvepladsens hangarer arbejdes der blandt andet på restaurering af veteranfly. Ud over de flotte gamle træbygninger er flyvepladsens varetegn et veteranfly fra 1958, der ”svæver” på en søjle foran bygningerne.

Avedøre Flyveplads kom aldrig rigtig i funktion på grund af mangel på brændstof og materialer under verdenskrigen - en mangel der var så slem at de tolv AVRO 504-maskiner, der var opmagasineret i hangarerne, måtte deles om to motorer.

Kort tid efter krigen afprøvede Det Danske Luftfartsselskab (det senere SAS) deres første fly til civil luftfart på flyvepladsen. Fra 1921-1923 benyttede Marinens Flyvevæsen pladsen, men fandt ikke forholdene tilfredsstillende og flyttede herefter til Kastrup. Herefter rykkede 6. artilleri-afdeling ind på flyvepladsen og brugte hangarerne til opmagasinering af feltartilleri og landarealet til øvelse.

Under besættelsen overtog værnemagten flyvepladsen i forbindelse med afvæbningen af hæren i august 1943. I 1943 blev de ti motorprøvestande opført til afprøvning af BMW flymotorer, der var blevet repareret hos værnemagervirksomheden A/S Nordværk på Nørrebro. Under krigen blev en del danske trænings- og rekognosceringsfly opmagasineret på flyvepladsen, men de forsvandt alle i løbet af krigen. Nogle af dem blev indsat på østfronten og andre forsvandt sporløst. Efter krigen henslumrede flyvepladsen, der fungerede som depot for Avedørelejren og Hvidovre Kommunes Vejvæsen, men siden 1980’erne er der igen kommet opmærksomhed på den historiske flyveplads. Foreninger med interesse for flyhistorie og luftfart satte fokus på de unikke bygninger og i dag indgår flyvepladsen i en levende formidling af dansk luftfartshistorie.

De bærende fortællinger

Hangarerne på Avedøre Flyveplads er verdens ældste hangarer til landbaserede fly, og flyvepladsen hører dermed til blandt de ældste levn fra flyvningens barndom. Den danske hær begyndte på de første eksperimenter med flyvning i 1912, og under 1. verdenskrig udbyggede man øvelsesflyvepladser flere steder i landet, bl.a. ved Avedøre. På daværende tidspunkt var hæren mobiliseret, Vestvolden bemandet og der var stor militær aktivitet omkring Avedørelejren. Kommandanten for Avedørelejren modsatte sig opførelsen af et anlæg lige uden for volden, og konsekvensen blev at alle bygninger blev opført i træ, så de hurtigt kunne brændes ned i tilfældet af invasion.

Avedøre Flyveplads står i dag som et unikt aeronautisk miljø fra flyvningens barndom, og det er mere held end forstand, at så meget af anlægget er bevaret. Så sent som i 1980’erne var flyvepladsen nedrivningstruet, men takket være foreningskræfter står anlægget i dag som et smukt monument over industri- og luftfartshistorie. Flyvepladsen udgør en velegnet ramme for formidlingen af luftfartshistorie, teknik, besættelsen osv. Desuden er området så stort, at der er plads til mange forskellige klubber og foreninger.

Avedøre Flyveplads er iblandt Kulturarvsstyrelsens nationale formidlingsindsats "1001 Danmarks fortællinger".

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret en bevarings- eller udviklingsstrategi for kvarteret.

Rammeområder

  • 4F4 Avedøre Flyveplads
  • 5B41 Bådsmandsvej
  • 5F1 Gammel Køge Landevej