Avedøre Enghave

Parcelshusområde med batteri

Kvarterbeskrivelsen

Kvarteret er afgrænset af Gammel Køge Landevej i nord, Avedøre Havnevej mod øst, Mågeparken i syd og Vestvolden i vest. Området er primært et parcelhuskvarter, men med et mindre erhvervsområde tiltænkt lettere industri og lagervirksomhed. Som noget helt særligt for kvarteret finder man her resterne af et overbygget fæstningsværk med vandgrav hele vejen rundt om række- og parcelhuse. Fæstningsværket var oprindelig et kanonbatteri, der blev opført som en del af Københavns Sø- og Landbefæstning. Resterne af batteriet er stadig synlige og har givet navn til Batterivej. Et andet markant træk ved kvarteret er den norske frikirke Den Kristne Menigheds kirke og forsamlingslokaler umiddelbart syd for Avedøre Batteriet. Mågeparken i den sydlige del af kvarteret er et af Hvidovres få fredsskovområder, og dele af parken ejes af Grundejerforeningen Nymarken.

Før opfyldningen af Avedøre Holme lå Avedøre Enghave kystnært helt ned til den sumpede rørskov og med udsigt over de lavvandede Kalveboder. Den nuværende Tårnfalkevej hed dengang Holmevej og var hovedvejen, der førte ud gennem det våde område over holmene og ned til Store Holm. Den sydlige del af Avedøre Enghave og Mågeparken er et glimrende eksempel på, hvordan et landskab er blevet totalt omdannet i løbet af det 20. århundrede.

De bærende fortællinger

Avedøre Batteri ligger cirka 800 meter øst for Vestvolden og blev opført i 1892 som fløjsikring af selve volden. Batteriet blev anlagt på et åbent rektangulært voldanlæg og udstyret med otte 29 cm haubitzer, der skulle beskytte Vestvoldens flanker mod beskydning fra fjendtlige skibe i Kalvebodløbet, og mod sølandsætninger ved Avedøre Holme og Kalveboderne.

Den krigsteknologiske udvikling før og under 1. verdenskrig betød, at Avedøre Batteriet og Københavns Befæstning hurtig blev forældet, og i 1920 blev anlægget sløjfet. Vestvolden fik herefter lov til at ligge i fred, men mange af de mindre forter og batterier, der lå nord og syd for volden, blev så småt indlemmet i de voksende forstadsbebyggelser. Jorden omkring Avedøre Batteriet blev således allerede udmatrikuleret i 1920’erne og de første huse opført ca. 1925. På Batterivej ligger stadig et af kvarterets ældste huse, en fin hvidpudset villa fra 1928, som er blevet vurderet bevaringsværdig.

Avedøre Batteri er i dag et fredet fortidsminde og underlagt naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at selve befæstningsanlægget med omkringliggende sø- og landskabsværdier fastholdes for eftertiden. Historien om Avedøre Batteriet er parallel med anlæg som Lyngby Fort, der i dag er omkranset af parcelhusbebyggelser. Avedøre Batteriet skiller sig dog ud ved, at der er opført huse oven på selve anlægget. Formidlingsmæssigt udgør de gamle fæstningsanlæg en god platform for fortællingen om byens udvikling efter forrige århundredeskifte og om forsvarshistorien.

Bevarings- og udviklingsstrategi

Der er ikke formuleret bevarings- eller udviklingsstrategier for kvarteret.

Rammeområder

  • 4A5 Mågevej
  • 4B47 Søvangsvej/Mågevej
  • 4B49 Avedøre Enghave
  • 4D11 Søvangsgården
  • 4D16 Tårnfalkevej 17
  • 4E2 Gammel Køge Landevej 463-507
  • 4E4 Tårnfalkevej/Strandskadevej
  • 4E5 Gammel Køge Landevej 515-531
  • 4F3 Mågeparken