Tillæg til Kommuneplan 2016

Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2016

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2016 er der fremlagt fem forslag til kommuneplantillæg. 

Tillæg nr. 1 og 2 blev imidlertid ikke vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen.

 

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 27. februar 2018

Dette tillæg vedrører et nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej. Det nye rammeområde erstatter det hidtil gældende rammeområde 1E3, der udlagde området til erhvervsområde.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 18. december 2018

Dette tillæg vedrører et nyt rammeområde 4A6 i den vestlige del af Filmbyen. Det nye rammeområde erstatter en del af rammeområde 4A3. I område 4A6 er anvendelsen fortsat planlagt til blandet byområde, men der kommet nye rammebestemmelser, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er øget fra 30 til 40, og hvor det maksimale etageantal er øget fra 2 til 3 (2 etager og tagterrasser). Området er desuden benævnt ”stationsnært område”.

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

 

Vedtaget den 26. marts 2019

Dette tillæg vedrører rammeområde 3C3, Hvidovre Butikscenter. Den maksimale bebyggelsesprocent er øget fra 100 til 125, og desuden øges den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 i kommunens hovedcenter og bydelscentre.

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 (pdf)