Tillæg til Kommuneplan 2016

Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2016

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2016 er der fremlagt otte forslag til kommuneplantillæg. 

Tillæg nr. 1 og 2 blev imidlertid ikke vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen.

 

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 27. februar 2018

Dette tillæg vedrører et nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej. Det nye rammeområde erstatter det hidtil gældende rammeområde 1E3, der udlagde området til erhvervsområde.

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 18. december 2018

Dette tillæg vedrører et nyt rammeområde 4A6 i den vestlige del af Filmbyen. Det nye rammeområde erstatter en del af rammeområde 4A3. I område 4A6 er anvendelsen fortsat planlagt til blandet byområde, men der kommet nye rammebestemmelser, hvor den maksimale bebyggelsesprocent er øget fra 30 til 40, og hvor det maksimale etageantal er øget fra 2 til 3 (2 etager og tagterrasser). Området er desuden benævnt ”stationsnært område”.

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 26. marts 2019

Dette tillæg vedrører rammeområde 3C3, Hvidovre Butikscenter. Den maksimale bebyggelsesprocent er øget fra 100 til 125, og desuden øges den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 i kommunens hovedcenter og bydelscentre.

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 28. april 2020

Dette tillæg vedrører den vestlige del af Avedøre Landsby, hvor der er udskilt et nyt rammeområde 4A7 til blandet byområde. Rammeområde 4A7 erstatter i store træk område 4D1, idet en mindre del af område 4D1 dog overføres til område 4F6. I den vestlige del af landsbyen kan man nu planlægge for boligformål og offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er øget fra 25 til 50 for offentlige formål og henholdsvis 40 for tæt-lav boligbebyggelse og 30 for åben-lav boligbebyggelse. 

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 26. maj 2020

Dette tillæg vedrører ejendommene på Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362, hvor der er udskilt et nyt rammeområde 3C10 af område 3C7. Anvendelsen vil således fortsat være centerformål, og anvendelseskategorierne er nu blevet angivet mere specifikt. Byggemulighederne er blevet væsentligt større, idet bebyggelsesprocenten er øget fra 100 til 300, etageantallet er øget fra 3 til 12, og bygningshøjden er øget fra 13 m til 40 m. Desuden er den maksimale butiksstørrelse øget fra 1.000 m2 til 1.500 m2.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)

 

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016

Vedtaget den 24. juni 2020

Dette tillæg vedrører ejendommene på Gungevej 1 og 2, hvor der er udskilt et nyt rammeområde 2D16 til offentlige formål. Området må anvendes til uddannelsesinstitutioner, skole og fritidshjem. Ejendommene var tidligere omfattet af område 2E4, der udlagde området til erhvervsformål. De bebyggelsesregulerende rammebestemmelser er uændrede.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 (pdf)